Sparbu Historielag

Steinhvelvsbrua over Skilja i Veiesdalen

Steinhvelvsbrua over Skilja ble bygd sommeren 1849 og ble brukt fram til omkring 1960. På 90-tallet var den i ferd med å rase sammen. Statens vegvesen disponerer midler til restaurering av gamle vegminner, og Sparbu Historielag fikk brua med i programmet for slike arbeider. Etter mye arbeid og mange dugnadstimer stod brua ferdig restaurert i 1998.

Sparbu Historielag hadde bruk for et skilt med informasjon om brua. Den flotte steinsvelvsbrua ligger i Veiesdalen på Sparbu og er vel verdt et besøk.