Steinkjer Kommuneskoger

Steinkjer Kommuneskoger – Ogdalsbruket KF

_MG_0895 MacLein Foto & Design 15x10

Steinkjer Kommuneskoger – Ogndalsbruket KF er eid av Steinkjer kommune som forvalter store deler av kommunens skogeiendommer og naturressurser. De jobber for å utvikle næringsvirksomhet gjennom skogbruk, jakt, fiske og øvrige fritidstilbud.  Ogndal er Steinkjers innfallsport til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Her går innfartsåren gjennom Skjækra landskapsvernområde og like forbi Norges geografiske Midtpunkt. Midtpunktet ble offisielt godkjent av Statens kartverk i 2004 og er merket med en steinvarde.

Midtpunktet ligger ca. 9 km fra Gaulstad i Ogndal. Turen starter på en parkeringsplass ved Krokbekken. Første delen går på grusa vandringssti. Denne går over til en kavllagt sti som går helt inn til området. Etter ca. 9 km deler stien seg ved ei informasjonstavle. Herfra er det en 500 m avstikker til Midtpunktet og ca 1 km fram til Skjækervatnet. Setertjønnhytta og rasteplass med gapahuk ligger ved dette stidelet. Samlet er dette ca 1 mil med kavllagt sti hvor en kan vandre lett, også i joggesko om ønskelig.

Visste du at det er gratis å fiske med stang og oter i elvener og vatnene til Steinkjer-Kommuneskoger? Med over 50 vatn, garanterer de at flere av dem er proppfulle av fin, rød fjellørret. Du kan også leie båt og hytte i fjellet. Alle hyttene leies ut fullt utstyrt og  ved leie følger det med båt og tre garn til fri benyttelse. På denne siden finner du en oversikt over de ulike hyttene.

MacLein Foto & Design hadde glede av å være med og ta bilder for Steinkjer Kommuneskoger – Ogndalsbruket KF. Turen gikk inn til Norges Midtpunkt og Skjækervatnet en varm sommerdag. Dette er en fantastisk flott tur som er godt tilrettelagt for hvile- og rasteplasser underveis. Husk å ta med deg fotoapparat for det er mange flotte motiver underveis.

Les mer på hjemmesiden til Steinkjer Kommuneskoger – Ogndalsbruket KF.