Smak på livet

2015_04_07 Smak på livet 2015 15x7Det er gått to år siden første utgave av “Smak på livet» – helsemagasinet for deg og dine firbeinte venner så dagens lys. Mottagelsen var så positiv at vi laget en ny utgave i 2014/2015. Vi som står bak denne utgaven er;

Formålet vårt er å formidle tverrfaglig samarbeid med fokus på helse og velvære hos mennesker og dyr. “One health” er et begrep som kommer for fullt, der god folkehelse, god dyrehelse og trygg matproduksjon står på dagsorden. Samarbeid på tvers av fagområder er alfa omega for å lykkes.

Vi ønsker å motivere publikum til lavterskel-aktiviteter som gir stor helsemessig uttelling. Ved å gi leserne stressmestringsnøkler og økt informasjon om forebygging, ønsker vi å bidra til å redusere sykefraværet i regionen og skape mer trivsel og gode dager der man er. Vi vil skape en bevisstgjøring på relasjonen mellom mennesker og dyr. Vi har fokus på helsefremmende tiltak, gode matopplevelser, trening, musikk, naturopplevelser og sanseopplevelser. Samtidig belyser vi også de litt vanskelige spørsmålene i livet.

Gjennom å formidle behandlingstilbud, helseinformasjon og pasienthistorier i “Smak på livet”, ønsker vi å gi deg som leser magasinet inspirasjon og kunnskap om ditt dyrs og egen helse. I “Smak på livet” finner du tips og gode råd, både innen helse, ernæring og velvære. Samtidig ønsker vi å sette ord på de mer alvorlige sidene ved livet. Å ta farvel med sin firbeinte bestevenn er noe alle vet kommer, men som vi ikke snakker så mye om. I 2013 fikk 469 personer nye organer ved organdonasjon – møt Ruth som fikk livet i gave.

«Smak på livet» er et gratismagasin som kan fåes ved henvendelse til en av oss. Du kan også lese magasinet som e-magasin.

En stor takk til alle som har bidratt og til våre annonsører, som har muliggjort produksjonen av magasinet.

God lesing!