Smak på livet

2015_04_07 Smak på livet 2012 15x7”Smak på livet” – helsemagasinet for deg og dine firbeinte venner, var et resultat av et samarbeids-prosjekt mellomfem aktører innen human- og dyrehelse som brenner for helse og ernæring. De som var med i prosjektet var:

Deltagerne i prosjketet møtte hverandre igjennom ”Kvinnovasjon” og noen også i ”Gründer i vekst”. Innovasjon Norge gjorde det mulig å engasjere meg /MacLein® Foto & Design som rådgiver for prosjektet. Det var en stor glede å få jobbe med fem dyktige og faglig kompetente damer som har et stort hjerte for det de gjør.

Gruppa besitter bred kompetanse og erfaring innen helse og ernæring, som de ønsket å dele med andre. Ett av fokusene i magasinet er livsstilsykdommer. Dette er et økende problem i verden, og Nord-Trøndelag er heller ikke noe unntak. Stadig flere opplever hjerte/karsykdomer, diabetes og andre sykdommer som er relatert til livsstil og ernæring. Nord-Trøndelag er i en unik posisjon i forhold til å kartlegge folks helse gjennom HUNT-undersøkelsene. Resultatene fra de siste undersøkelsene viser at stadig flere blir overvektige. Trenden er raskt voksende blant de unge. Samtidig ser vi at våre kjære firbeinte lider av akkurat de samme livsstilssykdommene som oss (som diabetes, hjerte/karsykdommer, muskel- og skjelettlidelser). Overvekt er nå blant de største helseproblemene for hunder og katter her i landet. Omtrent 20-30 % av alle norske hunder og opptil 40 % av kattene er overvektige. En undersøkelse fra Nederland (Nijland et al., 2009) viste at risikoen for fedme hos hund er knyttet til hvorvidt deres eiere er overvektige.

Du kan lese mer om disse driftige damene i e-magasinet. Les også om hunden Ylva som fikk god hjelp av bla. akupunktur. I tillegg kan du lese om Nortura Steinkjer og hva de gjør for å ivareta helsen hos sine ansatte. Vi har flere historier der folk og dyr har fått økt livskvalitet ved bruk av ulike behandlingstilbud som finnes i distriktet. Gjennom å formidle behandlingstilbud, helse-informasjon og pasienthistorier i ”Smak på livet”, ønsker vi å gi deg som leser magasinet inspirasjon og kunnskap om ditt dyrs- og egen helse.

En stor takk til alle som bidro til at magasinet “Smak på livet” så dagens lys i desember 2012.

God lesing!